Kurser

I samarbete med ABF så är följande kurser inplanerade under året 2019:

april-maj – styrelsekurs steg 1, datum kommer.

maj – friskvård och hälsa på Ädelfors folkhögskola, datum kommer.

höst – styrelsekurs steg 3, ledare: Bengt-Olof Davidsson

Kontakta Sara på kansliet om du har förslag på tema eller föreläsare! Det är för våra medlemmar och vad ni är intresserade av att diskutera, som vi håller dessa dagar.

Väl mött!